f m M w
Tankruim

Helemaal in de buik van het schip bevinden zich de diverse bunkertanks van de Castor, in de zogenaamde “dubbele bodem”.

De enorme overdaad aan tankcapaciteit geeft te denken. Immers, als loodsboot die zomaar 2 weken op zee moest vertoeven heb je dit helemaal niet nodig.

Volgens gezegden van de oud-opvarenden waren 2 van de 6 bunkertanks altijd verzegeld, en de brandstof werd jaarlijks ververst.

Met de totale bunkercapaciteit aan brandstof van 70 kuub heeft Castor op kruissnelheid van 12 knopen een bereik van 17500 kilometer. Voldoende om Zuid-Afrika te halen in 1 ruk.  Met 3 drinkwatertanks van 35 kuub totaal hou je het die reis ook wel uit….. Dit feit is tastbaar bewijs voor het tot op heden ongedocumenteerde gerucht dat Castor een dubbelfunctie had als evacuatieschip voor belangrijke mensen in Nederland. Voor het geval de Russen zouden komen dus….

  • Tussen de 6 bunkertanks door loopt de zogenaamde pijpentunnel. Alle afsluiters en mangaten der bunkertanks zitten hierin, alsmede de belangrijkste elektrische leidingen en overig essentieel pijpwerk.